Každý z nás se někdy v životě dostane do tíživé či složité životní situace, že si s ní sám neví rady. Jednou z možných cest v takovém případě je vyhledání pomoci odborníka, který pomůže na situaci nahlédnout z vícero stran a pomoci propojit se s naší vnitřní silou situaci zvládnout a čerpat z ní to potřebné. Věřím v to, že každý máme v sobě svůj skrytý zdroj, na který se můžeme napojit a vyléčit sebe sama. Emoce, strachy i bolesti jsou našimi vnitřními průvodci, které můžeme opečovat, opřít se o ně a naslouchat jim. 

Petra Alexová - ZnamyLekar.cz

Mgr. Petra Alexová

psycholožka, psychoterapeutka


Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na filozofické fakulně Masarykovy Univerzity. Absolvovala jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik v systemické psychoterapii na Institutu pro systemickou zkušenost na Řešení orientovaný přístup. Velkým životním mezníkem pro mne bylo narození mých děti. Od té doby se začal můj život měnit, absolvovala jsem výcvik u Julliana Gustavsona, autora metody Transitions - práce s primárními otisky. V současné době mám tu velkou čest být v bodypsychoterapeutickém výcviku Erogenetic u G. Gracce Wallem. Erogenetic nabízí velmi osobitý, hluboký a volný terapeutický proces, který spojuje techniky práce s tělem, dramaterapie, konstelací s učením o emocionální funkci vnitřních orgánů a vývojových fázích. www.erogenetic.cz Jsem také frekventantkou výcviku Deep imagery (hlubinné imaginace) pod vedením Marry Diggin PH.D. a Eligio Stephena Gallegos Ph.D.  https://deepimagerytraining.com
Absolvovala jsem taktéž kurz Hypnózy, Mindfulness, krizové intervence, kurz Esejských zrcadel vztahů a událostí, kurz laktačního poradenství u o.s. Mamila, kurzy psychodiagnostických metod a četné další vzdělávací i sebezkušenostní workshopy a semináře. Terapeutické práci se věnuji přes 15 let.


petra.alexova@terapeutkabrno.cz

776697432