Každý z nás se někdy v životě dostane do tíživé či složité životní situace, že si s ní sám neví rady. Jednou z možných cest v takovém případě je vyhledání pomoci odborníka, který pomůže na situaci nahlédnout z vícero stran a pomoci propojit se s naší vnitřní silou situaci zvládnout a čerpat z ní to potřebné. Každý v nás má v sobě skrytý potenciál. Pokud uvedeme do souladu naši životní touhu a jiskru, se kterou jsme přišli na svět, přijmeme naše vnitřní dary i omezení a propojíme to s naší životní pravdou a posláním, může být náš život kouzelným a naplňujícím dobrodružstvím. 

Petra Alexová - ZnamyLekar.cz

Mgr. Petra Alexová

psycholožka, psychoterapeutka


Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na filozofické fakulně Masarykovy Univerzity. Absolvovala jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik v systemické psychoterapii na Institutu pro systemickou zkušenost na Řešení orientovaný přístup. Velkým životním mezníkem pro mne bylo narození mých děti. Od té doby se začal můj život měnit, absolvovala jsem výcvik u Julliana Gustavsona, autora metody Transitions - práce s primárními otisky. V současné době mám tu velkou čest být v bodypsychoterapeutickém výcviku Erogenetic u G. Gracce Wallem. Erogenetic nabízí velmi osobitý, hluboký a volný terapeutický proces, který spojuje techniky práce s tělem, dramaterapie, konstelací s učením o emocionální funkci vnitřních orgánů a vývojových fázích. Absolvovala jsem taktéž kurz Hypnózy, Mindfulness, krizové intervence, kurz Esejských zrcadel vztahů a událostí, kurz laktačního poradenství u o.s. Mamila, kurzy psychodiagnostických metod a četné další vzdělávací i sebezkušenostní workshopy a semináře. Terapeutické práci se věnuji přes 10 let.


petra.alexova@terapeutkabrno.cz

776697432